Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành chuẩn mực của thiết bị và công nghệ đúc bột giấy, đồng thời tạo ra một thương hiệu quốc tế đã tồn tại suốt một thế kỷ.

Vinh quang doanh nghiệp


Enterprise Honor

Danh dự doanh nghiệp

6 Industry Standard Drafting

6 Soạn thảo tiêu chuẩn ngành

6 High-Tech Products

6 sản phẩm công nghệ cao

160+ Patent Certification

Hơn 160 chứng nhận bằng sáng chế

17 Computer Software Certificates

17 Chứng chỉ phần mềm máy tính

16EU CE Certifications

Chứng nhận CE 16EU

Yêu cầu báo giá


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
+44 123 456 789
Bạn muốn làm sản phẩm gì?
Địa chỉ